Projekt: BRF Majoren

Nybyggnation av två flerbostadshus i sin helhet i Borås. Husen är fördelade på 57 bostadslägenheter, två mindre lokaler samt gemensamhetsutrymmen, cykelrum teknikutrymme mm.